viernes, 19 de febrero de 2016

Capacitats professionals del geògraf. Exercici personalitzat


Dins de l’àmbit de la Geografia, ciència especialitzada en analitzar la interacció del l’home sobre el medi, els camps d’estudi són variadíssims. Com sabem, poden dividir-se inicialment en dos: la Geografia Física i la Geografia Humana. El primer, porta cap a aspectes de clima, geologia, geomorfologia, etc., mentre que el segon, la geografia humana, porta cap a altres com la demografia, ordenació del territori, sociologia, entre altres.

El resultat d’això és que els Geògrafs som professionals caracteritzats per la transversalitat de les disciplines, una gran capacitat d’anàlisi, de detectar multiplicitat de factors i, sobretot, de tenir recursos per integrar-los. Tot i així, la Geografia és una ciència que, en certa mesura, encara ara és desconeguda de forma generalitzada. Llavors, el posicionament dels geògrafs com a professionals dintre del món laboral pot passar en algunes ocasions desapercebut, o no pres en consideració, a l’hora de realitzar certes activitats en les quals som totalment competents.


Així, arrel a la finalització en els pròxims mesos dels meus estudis de doctorat, m’he animat a fer un esquema molt simplificat i personalitzat d’una part de les meves competències desenvolupades al llarg d’anys d’especialització, amb l’objectiu de posar una mica de llum vers a les capacitats d’un perfil professional concret.Com pot veure’s, després d’adquirir amb la llicenciatura les nocions més àmplies dins del coneixement geogràfic, l’especialització ha anat en direcció al planejament, desenvolupament i gestió del territori, arribant a adquirir, amb els estudis de doctorat, una capacitat d’anàlisi encara més complexa, que ha requerit de molts altres aspectes com, capacitat de redacció d’articles i projectes, elaboració de cartografia i anàlisi estadístic, entre altres.

Finalment destacar, que aquest exercici de posada en valor de les qualitats professionals és del tot útil tant per conèixer i donar a conèixer les nostres capacitats, com per obrir nous camins cap on dirigir la nostra activitat laboral, com també per detectar possibles mancances que millorarien en nostre perfil i que ens permetrien aconseguir nous objectius.

No hay comentarios:

Publicar un comentario