domingo, 19 de marzo de 2017

Lloguer vacacional a Son Serra de Marina


El lloguer vacacional és un tema de màxima actualitat i debat. Aquest escrit és fruit d’una petita recerca entorn al lloguer vacacional d’habitatges del nucli de Son Serra de Marina.

A més de ser veïna del municipi, l’elecció de centrar el treball en Son Serra de Marina es deu a què és un nucli costaner sense infraestructura hotelera. Està caracteritzat per tenir escassos veïns empadronats, en concret a l’any 2016 n’hi havia 585, població que sempre s’ha vist en augment els mesos d’estiu degut a les segones residències. De forma també relacionada amb la inexistència d’hotels al nucli, aquest any passat van produir-se fortes reivindicacions per part dels veïns contra la instal·lació d’un xibiu a la platja, al·legant-se per part dels veïns que el nucli vol mantenir-se al marge de la mercantilització dels espais naturals públics i del impacte que això genera sobre el medi. Així, una recerca que mostri una aproximació de les places turístiques que hi ha al nucli, posa sobre la taula la quantitat de turistes que pot haver-hi en un nucli ¿no turístic?

La metodologia de recerca ha consistit en recollir dades de diferents pàgines web a partir de les quals es poden llogar habitatges vacacionals.

Pàgines visitades i quantitat d’habitatges inscrits:

Web
Nº d’habitatges
Homeaway
146
Booking
46
Airbnb
94
Homelidays
145
Only-apartments
39

El principal inconvenient del recull de dades ha estat que hi ha habitatges repetits, entre els diferents portals, i també dins de les mateixes webs. És a dir, dels 146 habitatges inscrits a “Homeaway” alguns d’ells estan registrats diverses vegades. La impressió després de la recerca és que a Son Serra de Marina pot haver-hi entorn a 100 habitatges de lloguer vacacional.

El recull de dades ha consistit en conèixer, de fins a 44 habitatges en lloguer inscrits als portals esmentats, quantes places turístiques oferien i el preu mitjà per nit. No s’han treballat més habitatges degut a que la xifra ja pot ser representativa del total i, també, per tal no caure en casos registrats diverses vegades. S’ha intentat garantir la no repetició dels 44 habitatges a partir de comprovar les fotografies de l’anunci i comprovant la ubicació i el preu de cada cas. Llavors, quan en un mateix carrer s’ha trobat un habitatge amb el mateix preu i les mateixes places s’ha qualificat com repetit.

Quantitat d’habitatges treballats, número de places totals i mitjana de places per habitatge.

Total habitatges
Total places
Mitjana places/habitatge
44
280
6,36Després d’aquesta aproximació, m’aventuraria a dir que a Son Serra de Marina pot haver-hi tantes places turístiques com població empadronada (comptant que hi hagués uns 100 habitatges de lloguer vacacional). Ara bé, la realitat poblacional del nucli, a més de doblar-se (principalment als mesos d'estiu) respecte la població empadronada, ha de sumar-s’hi la població que va a la seva segona residència quan arriba el “bon temps”. 

La intenció és que aquesta petita recerca doni com a resultat un seguit d'entrades al blog. Després d'aquesta primera recollida de dades, el projecte pot ampliar-se per diverses vies: seguir ampliant la informació fins arribar a una aproximació d'altres nuclis del municipi o també d'habitatges dispersos en sòl rústic, complementar-ho amb entrevistes en diferents agents o acompanyar-ho d'algunes reflexions pròpies, les quals en aquesta primera entrada han estat absents, ja que s'han volgut mostrar, de forma objectiva, els primers resultats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario