jueves, 21 de julio de 2016

Posicionament del geògraf com a professional capacitat per generar valor a partir del coneixement


Com s’ha anat veient en entrades anteriors, els geògrafs destaquem, entre altres aspectes, per la capacitat analítica, la qual ens proporciona eines suficients per treballar entorn a la identificació, anàlisi i comprensió d’un repte plantejat.

Amb la intenció de posar una mica més de llum sobre aquest tema i donar a conèixer les diferents aptituds, he pensat que podria resultar interessant treballar aquesta idea a partir d’algunes de les meves feines. En concret sobre la recerca realitzada en un dels darrers articles que m’han publicat, aquest cop al Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, en el qual s’exposa un dels capítols centrals que forma part de la meva tesi doctoral. L’article, enllaçat a continuació, duu per títol “Teoría de los lugares centrales en Mallorca revisitada”.

Per a la confecció de la tesi doctoral he treballat amb diferents dinàmiques metropolitanes de la ciutat de Palma. Com podeu veure a l’article, un dels capítols anirà dedicat a l’activitat comercial. El repte plantejat o objectiu del treball era recuperar la feina feta per un altre geògraf 40 anys abans, Albert Quintana, el qual a la dècada de 1970 volia explicar la localització sobre l’illa de Mallorca del comerç al detall i els serveis. Per tal de simplificar el que m’agradaria trametre en aquest escrit, anem a veure l’exemple de forma esquemàtica:


La part superior de l’esquema exposa de forma general i simplificada el procediment seguit des de que es produeix la necessitat de conèixer alguna cosa, fins a la seva comprensió final. Com sabem, el geògraf treballa tots aquells aspectes que tenen impacte o interacció amb el medi físic. En entrades anteriors a aquesta ja s’han exposat alguns dels aspectes més destacats, veure: Pot plantejar-se lageografia com una professió innovadora i de futur?; El geògraf, un professionalprou reconegut? o Capacitats professionals del geògraf, un exercicipersonalitzat.

La part inferior de l’esquema és un exemple de com s’ha utilitzat aquest recorregut per construir un anàlisi sobre la localització del comerç al detall i els serveis a Mallorca, variable de referència a l’hora d’analitzar la dinàmica comercial a l’illa com a part de la meva tesi doctoral.


Mitjançant aquest esquema es pretén mostrar de forma pràctica una de les tasques que podem desenvolupar els geògrafs, així com veure que el nostre camp de treball està lligat a iniciatives tant privades com públiques que precisin de la generació de coneixement entorn a les seves àrees de treball.


No hay comentarios:

Publicar un comentario