domingo, 28 de agosto de 2016

Model territorial integral, cap a la Mallorca Futura


Està avui en boca de tots la necessitat de repensar el funcionament de la nostra illa. Hem arribat al punt en el que ens sembla insostenible la continuïtat a l’alça de la quantitat de visitants que rebem, batent rècords, mentre que als residents ens comencen a no semblar suficients els beneficis davant les pèrdues. Significa això que quan un problema passa a ser reconegut pel conjunt de la població és converteix en un problema real?


Una de les propostes, al meu parer interessant i fins i tot urgent pels temps que corren, seria la de definir un escenari de futur. Com volem que sigui la Mallorca futura? Aquesta seria una forma a partir de la què es pot treballar amb perspectiva cap a uns objectius clars i desitjats. De forma esquemàtica, he intentat resoldre el que m’agradaria transmetre:


D’aquest plantejament voldria destacar-ne sobretot dos aspectes: El primer, és el que m’agradaria transmetre amb la ‘Mallorca Futura’, com veiem, es tracta de l’escenari desitjat, ara bé, no m’agradaria que s’entengués com un escenari fixe i predefinit, sinó caracteritzat per una certa flexibilitat que permeti la seva adequació a problemàtiques venidores. El segon aspecte, és el concepte “integral”, la necessitat d’un model que contempli tant l’economia, com els transports, com la gestió i producció energètica, entre els demés aspectes, és l’única forma d’unir tots els sectors i elements de l’illa sota un mateix fil argumental, que en serien els objectius de la Mallorca Futura.

La meva recerca i la seva relació amb el tema plantejat

Un exemple entorn al que s'exposa ha estat per mi l’elaboració de la meva tesi doctoral. Un projecte de prou envergadura, de 4 anys de durada per la seva construcció, que no podria haver-se assolit amb èxit sense tenir prou clar des de l’inici quin era l’objectiu final.

A més, el treball realitzat està estretament lligat amb el tema que comentem. Fent-ne una pinzellada, s’ha tractat d’estudiar l’evolució de estat de l’illa de Mallorca i de la ciutat de Palma a partir de diferents variables: els límits administratius, la morfologia urbana, la població, la mobilitat i l’activitat comercial, per tal de veure que ha ocorregut d’anys enrere fins a l’actualitat. Ha estat d’aquesta manera que s’han obert al debat al llarg de tota la recerca conceptes com els de integració/dualitat, equilibri/desequilibri, concentració/dispersió entorn al sistema urbà mallorquí i, a més, s’ha analitzat també l’abast metropolità de la ciutat de Palma. Llavors, la tesi doctoral que serà presentada en els propers mesos, pretén també ser una contribució al debat que exposa la present entrada al blog.

En definitiva, la Mallorca present precisa d’anàlisis rigorosos que detallin l’estat de la qüestió, els quals sembrin les bases i donin eines a aquells que tenen la capacitat de presa de decisions, per tal de poder avançar cap als escenaris desitjats. 

Com sempre, el futur està en les nostres mans!


No hay comentarios:

Publicar un comentario