sábado, 22 de abril de 2017

Reflexió sobre els serveis associats al Lloguer Turístic d’habitatges


Cada entrada al blog sobre Lloguer Turístic em porta a noves reflexions. Aquest cop m’agradaria generar debat entorn al funcionament del lloguer turístic pel que fa als treballadors directes que genera. Comercialitzar un habitatge vacacional, comporta que algú (la majoria de vegades el propietari, o sinó algú conegut) s’encarregui de gestionar entrades i sortides, netejar la casa, arreglar el jardí, fer la bugada, deixar-ho tot a punt perquè quan arribin els turistes es trobin, per exemple, un plat de fruita fresca sobre la taula. La pregunta és: qui fa això, es considera un treballador?

Davall aquestes línies trobareu l’Article 51 de la modificació de la Llei 8/2012 de turisme de les Illes Balears, relativa ala comercialització d’estades turístiques a habitatges. La reflexió és la següent: Comptar amb “x” places turístiques associades a un habitatge, comporta uns quefers, normalment, setmanals. Les feines s’han de treure i algú ho ha de fer. Que la Llei permeti que ho faci el propietari, sense regulació, ni cotització de cap tipus d’aquest propietari/encarregat/“treballador”... no porta a la desregulació?

Fent una recerca ràpida no he trobat ràtios mínimes de treballadors en el Conveni col·lectiu del sector de la hosteleria deles Illes Balears. Perquè les places turístiques no porten associats treballadors? Això no contribuiria, també, a que els hotelers hagin de tenir una plantilla mínima per les places que ofereixen? No seria aquesta una vertadera aposta en favor dels treballadors?
“Article 51
Serveis turístics

1. La persona comercialitzadora d’estades turístiques a habitatges d’ús residencial ha de garantir, amb l’objecte de facilitar l’estada, la prestació directa o indirecta dels serveis turístics següents:
a) Neteja periòdica de l’habitatge, abans de l’entrada de nous clients o durant l’estada d’aquests.
b) Subministrament de roba de llit, llenceria, parament de la casa en general i reposició d’aquests.
c) Manteniment de les instal·lacions.
d) Qualsevol altre que es pugui determinar reglamentàriament. En cas de contractar-se personal per dur a terme els serveis esmentats, s’han de complir les normes laborals, de seguretat social i de prevenció de riscs laborals aplicables als treballadors, així com el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.


2. A més de les obligacions imposades en l’article 19 de la present Llei a totes les empreses turístiques, la persona o entitat comercialitzadora d’estades turístiques a habitatges d’ús residencial ha de possibilitar l’assistència telefònica al turista o usuari durant les vint-i-quatre hores. Aquest número i servei també ha d'estar a disposició de la comunitat de propietaris a fi de poder comunicar incidències greus que es puguin produir i que l’afectin.


No hay comentarios:

Publicar un comentario